Atatürk'ten Düşünceler - Z

Atatürk'ten Düşünceler - Z
Karakter Boyutu

Atatürk'ten Düşünceler - Z

Z

ZABİT (SUBAY)

« …Orduda inzibatın yegâne vasita-i tecellisi münevver, kahraman, fedakâr zabitandır. »

01.11.1920, Ankara, Ankara Zabit Namzetlerı Talimgahının İlk Mezunlarının Diploma Töreninde.

« …Bir ordunun kıymeti subaylarının ve kumanda heyetinin kıymeti ile ölçülür… »

24.03.1923, Kütahya, Öğretmenlerle Konuşma.

ZAFER

« Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için en belli başlı bir vasıtadır. »

(1921)

« …Bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zafer süngü zaferleri değil, iktisat ve ilim ve irfan zaferleri olacaktır… »

25/26.01.1923, Alaşehir’de Halkla Konuşma.

« …Hakiki zafer savaş meydanlarında başarılı olmak değil, asıl zafer başarıların kaynaklarını kuvvetlendirmek, milleti yükseltmektir… »

15.03.1923, Adana Türk Ocağında Konuşma.

« Arkadaşlar dünyada fetihlerin iki vasıtası vardır. Biri kılıç diğeri sapan… zaferin vasıtası yalnız kılıçtan ibaret kalan bir millet, bir gün girdiği yerden kovulur, rezil edilir, sefil ve perişan olur. Öyle milletlerin sefaleti, perişaniyeti o kadar kararlı ve elîm dur ki, kendi memleketinde bile mahkûm ve esir bir halde kalabilir. Onun için hakiki zafer yalnız kılıçla değil, sapanla yapılandır… »

16.03.1923, Adana Çiftçileriyle Konuşma.

« Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. »

(1923)

« Zaferlerin sürekli neticeler vermesi ancak kültür ordusunun varlığına bağlıdır. »

(1923)

ZEYBEK DANSI

« Selim Sırrı Bey, Zeybek raksını geliştirirken ona bir medenî şekil vermiştir. Bu sanatkâr üstadın eseri hepimiz tarafından kabul edilerek millî ve sosyal hayatımızda yer tutacak kadar olgunlaşmış, estetik bir şekil almıştır. Artık Avrupalılara : « Bizim de mükemmel bir raksımız var » diyebiliriz ve bu oyunu salonlarımızda, müsamerelerimizde oynayabiliriz. Zeybek dansı her sosyal salonda kadınla beraber oynanabilir ve oynanmalıdır. »

13.10.1925, İzmir’de Kız Öğretmen Okulunda Bir Konuşma.

ZİRAAT

« Ben de çiftçi olduğumdan biliyorum. Makinesiz ziraat olmaz. El emeği güçtür. Birleşiniz. Birliklerle makine alırsınız. Senede yüz dönüm ekeceğinize on misli, yüz misli fazla ekersiniz. Memleketimiz hakiki çiftçi memleketidir. Henüz bu konuda hak sahibi değiliz. Fakat ziraat memleketi olacağız. Bu da makine ile olacaktır ! » 24.08.1925, Kastamonu’da Bir Konuşma

« Millî ekonominin temeli ziraattir. Bunun içindir ki, ziraatte kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır. »

01.11.1937, T.B.M.M., 5. Dönem, 3. Toplanma Yılını Açarken.

Kaynak: Türk Kültürünü ve Tarihini Yaşatma Derneği, Daniel Dumoulin - Ali Kaman - Ece Develi - Hüseyin Develi

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Atatürk'ten Düşünceler - Z