Atatürk'ten Düşünceler - V

Atatürk'ten Düşünceler - V
Karakter Boyutu

Atatürk'ten Düşünceler - V

V

VAKIFLAR

« …Malûmdur ki vakıflar, memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketi hakkıyla istifade ettirebilmek için Şeriyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta yüce meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin yıpranmaktan korunmasını ve memlekete verimli bir hale getirilmesini temenni ederim… »

01.03.1922, T.B.M.M., 3. Toplanma Yılını Açarken.

VATAN

«  Vatan evlât ve ahfadımız için cennet yapılmaya lâyık elyak bir vatandır. »

(1923)

« …Efendiler artık vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor. İlim ve marifet, yüksek medeniyet, hür fikir ve hür zihniyet istiyor. Şeref, namus, istiklâl, hakikî varlık, vatanın bu taleplerini tamamen ve seri olarak yerine getirmek için esaslı ve ciddi bir biçimde çalışmayı emreder. »

30.08.1924, Dumplupınar’da Konuşma.

VERGİ

«  Hayatı ucuzlatmak icabettikçe, vergileri indirmek siyasetine devam edeceğiz… »

01.11.1936, T.B.M.M., 5. Dönem, 2. Toplanma Yılını Açarken.

« …Vergi usullerinin ıslahı çarelerinin aranmasına da ehemmiyetle devam olunmalıdır. İyi usul ve iyi tatbikin memnun edici neticelerini vatandas, hiç bir işte vergi mevzuu kadar hassasiyetle takdir etmez. »

01.11.1936, T.B.M.M., 5. Dönem, 2. Toplanma, Yılını Açarken.

Kaynak: Türk Kültürünü ve Tarihini Yaşatma Derneği. Daniel Dumoulin - Ali Kaman - Ece Develi - Hüseyin Develi

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Atatürk'ten Düşünceler - V