Atatürk'ten Düşünceler - Y

Atatürk'ten Düşünceler - Y
Karakter Boyutu

Atatürk'ten Düşünceler - Y

Y

YABANCI SERMAYE

« …Tabidir ki, dışardan gelecek sermayeye, yol gösterici faaliyetlere, çalışma usullerine ihtiyacımız vardır. Fakat bu, birliğimize, bağımsızlığımıza son verecek bir vesayet tarzı demek olamaz. Bize yardımcı olacak insaniyetkâr kaynaklara biz de karşılıklı taahhüt ile birliğimiz ve bağımsızlığımız çerçevesinde samimiyetle bağlı oluruz. »

24/25.10.1919, Amasya’da Tasvîri Efkâr Muhabiri ile Mülâkat.

« Birtakım iktisadî meseleler vardır ki, biz bunları kendi kaynaklarımızla ve yalnız kendi sermayemizle halledemeyiz. Bize yardım edecek dostlar aramaya mecburuz… »

02.11.1922, Le Petit Parisien Muhabirine Demeç.

« …Kanunlarımıza uymak şartıyla yabancı sermayelerine lâzım gelen güvenceyi vermeye her zaman hazırız ve arzu edilen odur ki, yabancı sermayesi bizim çalışmamıza ve servetimize katkıda bulunsun… »

17.02.1923, İzmir İktisat Kongresi’ni Açış Söylevi.

YAŞAMAK

« …İnsanlar dünyaya mukadder oldukları kadar yaşamak için gelmişlerdir. Yaşamak demek faaliyet demektir… »

31.01.1923, İzmir’de Halk İle Konuşma.

YETİMLER YURDU

« Vatanını kurtarma uğrunda şehit olanların yetimleri bütçenin müsaadesi oranında yer yer kurulan yetim yurtlarına yerleştirilmektedir… »

01.03.1923, T.B.M.M., 4. Toplanma Yılını Açarken.

YİRMİ ÜÇ NİSAN

« Yirmi Üç Nisan Türkiye millî tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir cihan-ı husumete karşı duran Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni oluşturmak hususunda gösterdiği harikayı ifade eder. »

23.04.1922, Yeni Gün Muhabirine Demeç.

YOL

« …Yollarımızı asrın, mevcut gelişmelerin icab ettirdiği mükemmel bir hale getirmek lâzımdır. Ancak bu suretle memlekette hüküm süren fakirliğe çare bulabiliriz. »

15.01.1923, Eskişehir’de Halka Yapılan Konuşma.

Kaynak: Türk Kültürünü ve Tarihini Yaşatma Derneği, Daniel Dumoulin - Ali Kaman - Ece Develi - Hüseyin Develi

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Atatürk'ten Düşünceler - Y