Atatürk'ün İlkeleri
Atatürk Hakkında bilmek istediğiniz herşey
Atatürk'ün Barışçı Politikası

Atatürk'ün Barışçı Politikası

“Sömürgecilik ve emperyalizm yer yüzünde yok olup yerine uluslar arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir uyum ve işbirliği çağı egemen olacaktır”. Mustafa Kemal Atatürk

Devamını Oku

Atatürk ve Barış

Atatürk ve Barış

"Türkiye’nin güvenliğini amaç tutan, hiç bir ulusun aleyhine olmayan bir barış istikameti bizim düsturumuz olacaktır" Mustafa Kemal Atatürk

Devamını Oku

Atatürk'ün Devlet Adamlığı Vasfı

Atatürk'ün Devlet Adamlığı Vasfı

"Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk Milleti ve bir de milletler tarihinin binbir facia ve ızdırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir." Mustafa Kemal Atatürk

Devamını Oku

Atatürk'te Devlet Adamlığı Duyarlılığı

Atatürk'te Devlet Adamlığı Duyarlılığı

O’na sorarlar; Kuvvetinizin sırrı nedir? “Durur dinlerim” der. Sonra tekrar eder; “Dinlerim” ve susar.

Devamını Oku

Atatürkçülük

Atatürkçülük

"Büyük davamız en medenî ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir." Mustafa Kemal Atatürk

Devamını Oku

Atatürk İlkeleri ve İnkılapçılığa Dair

Atatürk İlkeleri ve İnkılapçılığa Dair

" Yüksel Türk ... Senin için yüksekliğin sınırı yoktur! " Mustafa Kemal Atatürk

Devamını Oku

Atatürk'ün Devletçilik Anlayışı

Atatürk'ün Devletçilik Anlayışı

"Bizim tatbikini uygun gördüğümüz, ‘mutedil devletçilik prensibi’, bütün istihsal ve tevzi vasıtalarını fertlerden alarak, milleti büsbütün başka esaslar dahilinde tanzim etmek gayesini takip eden sosyalizm prensibine müstenid kollektivizm yahut komünizm gibi hususi ve ferdi iktisadi teşebbüs ve faaliyete meydan bırakmayan bir sistem değildir". Mustafa Kemal Atatürk

Devamını Oku

Laiklik - Din İlişkisi

Laiklik - Din İlişkisi

Antik çağda kullanılan laikos sıfatından gelen lâiklik, insanlık tarihi içinde olgunlaşmış, din ile felsefenin, ilimin, hukukun, sanatın ayrılması aşamalarının ardından din ile devletin ayrılması ile gelişimini tamamlamıştır.

Devamını Oku

Atatürk'ün Sevgi Felsefesi

Atatürk'ün Sevgi Felsefesi

“Başkasına olan bir iyilik bize de iyiliktir. Başkasına olan kötülük bize de olan kötülüktür. Bu sebeple iyiliği sevmek ve kötülükten kaçmak lâzımdır. Yaptığımız işler, etrafımızda sevinçler veya acılar halinde akisler uyandırır. Bu hal bize vicdanî vazifeleri duyurur.” Mustafa Kemal Atatürk

Devamını Oku

Atatürk İlkelerinin Sürekliliğini Sağlamak Görevi ve Bu Görevde Gençliğin Rolü

Atatürk İlkelerinin Sürekliliğini Sağlamak Görevi ve Bu Görevde Gençliğin Rolü

“Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir… Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asîl kanda mevcuttur.” Mustafa Kemal Atatürk

Devamını Oku