Atatürk'ten Düşünceler - U

Atatürk'ten Düşünceler - U
Karakter Boyutu

Atatürk'ten Düşünceler - U

U

UMUMİ MÜFETTİŞLİK

« Doğu vilâyetlerimizin bir kısmında kurulan umumî müfettişlik isabetli ve faydalı olmuştur. Cumhuriyet kanunlarının emniyetle sığınılacak, tek yer olduğunun anlaşılması bu havalide huzur ve gelişme için esaslı bir başlangıçtır… »

01.11.1928, T.B.M.M., 3. Dönem, 2. Toplanma Yılını Açarken.

Kaynak: Türk Kültürünü ve Tarihini Yaşatma Derneği. Daniel Dumoulin - Ali Kaman - Ece Develi - Hüseyin Develi

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Atatürk'ten Düşünceler - U