Atatürk'ten Düşünceler - Ş

Atatürk'ten Düşünceler - Ş
Karakter Boyutu

Atatürk'ten Düşünceler - Ş

Ş

ŞAPKA

« Güzel bir başlık olan şapkadan pek az bir zamanda dervişler, mürit ve hocalar da memnun kalacaklardır. Uyanık ve zeki insanlar medeni olmayan bir giysi altında kişisel ve bilgisel değerlerini ve ilmiyelerini kaybetmektedirler. Bundan dolayı şerefli yerlerini korumak için medeni bir kılığa bürünmek lazımdır… »

23.09.1925, Bursa Türk Ocağında Bir Konuşma.

« Hanımlar da erkeler gibi şapka giymelidirler. Başka türlü hareket etmemize imkan yoktur… »

23.09.1925, Bursa Türk Ocağında Bir Konuşma.

« …Bu başlığın ismine şapka denir. Redingot gibi, bonjur gibi, smokin gibi, frak gibi… İşte şapkamız diyenler vardır. Onlara diyelim ki çok gafilsiniz ve çok cahilsiniz. Ve onlara sormak isterim:

Yunan başlığı olan fesi giymek uygun olur da şapkayı giymek neden olmaz?… »

28.08.1925, İnebolu’da Bir Konuşma.

ŞEHİRCİLİK

« Şehir işlerimizin idaresini düzeltip nizama koyacak kanun tasarısı bu sene takdim olunacaktır… »

01.11.1928, TBMM, 3. Dönem 2. Toplanma Yılını Açarken.

« Şehircilik işlerinde de, teknik ve plânlı esaslar dâhilinde çalışmak lâzımdır. Bunun için belediyelerimizi türeli bir surette aydınlatmak, klavuzlamak işiyle uğraşacak, merkezde, bir teknik büro kurulmasını tavsiye ederim. »

01.11.1937, TBMM, 5. Dönem 3. Toplanma Yılını Açarken.

ŞEREF

« …Yalnız şunu bir hakikat olarak biliniz ki, şeref hiç bir zaman bir adamın değil, bütün milletindir. Eğer yapılan işler önemliyse, gösterilen zaferler açıksa, inkılâplar dikkat çekiciyse her fert kendini tebrik etmelidir. Çünkü böyle büyük işleri ancak çok kabiliyetli olan büyük milletler yapabilir ve bu milletin her ferdi böyle en kabiliyetli ve büyük bir millete mensup olduğunu düşünerek kendini tebrik etsin. »

16.03.1923, Adana Çiftçileriyle Konuşma.

Kaynak: Türk Kültürünü ve Tarihini Yaşatma Derneği. Daniel Dumoulin - Ali Kaman - Ece Develi - Hüseyin Develi

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Atatürk'ten Düşünceler - Ş