Atatürk'ten Düşünceler - F

Atatürk'ten Düşünceler - F
Karakter Boyutu

Atatürk'ten Düşünceler - F

F

FİKİR

« Fikirler, manasız, mantıksız safsatalarla dolu olursa, o fikirler hastalıklıdır… »

27.10.1922, Bursa, Öğretmenlere.

FRANSIZ İNKILĀBI

« …İnkılâplar içinde en verimli ve en faydalı ve en haklı olmak açısından ve bütün insanlığa hakimiyete sahip olma fikrini vermek itibarıyla fevkalâde mühim olanı budur… »

01.12.1921, T.B.M.M.

« … Fransızlar, Büyük ihtilâli gerçekleştirmek için tam bir asır çalışmışlardır… »

19.01.1923, Anadolu Ajansı.

« Fransız İhtilâli bütün cihana hürriyet fikrini yaymıştır ve bu fikrin hâlen esas ve kaynağı bulunmaktadır… »

08.03.1928, Le Matin Gazetesi Muhabirine Demeç.

FRANSIZ MEKTEPLERİ

« …Fransız mektepleri, Türk milletine büyük hizmetler etmiştir. Fakat, bazen yabancı mekteplerinin görev sınırlarını aştığını, rollerinden çıktıklarını, bilim dışı propaganda gayeleri takip ettiklerini ve bunun için halkımızın Türk olmayan unsurlarına dayandıklarını gördük. »

29.10.1923, Fransız Muhabiri Maurice Pernot’ya Demeç.

« Fransız mekteplerinin çoğunluğu rahipler ve hemşireler tarafından idare edilmektedir. Şu halde, meslekî bir mahiyeti vardır. Bundan dolayı, dinî bir propaganda da bulunduklarından endişe edebiliriz. Bununla birlikte, istiyoruz ki mektepleriniz kalsın. Fakat, Türkiye’de bizim mekteplerimizin bile sahip olmadıkları ayrıcalığa, yabancı mekteplerinin sahip olması kabul olamaz… »

29.10.1923, Fransız Muhabiri Maurice Pernot’ya Demeç.

Kaynak: Türk Kültürünü ve Tarihini Yaşatma Derneği. Daniel Dumoulin - Ali Kaman - Ece Develi - Hüseyin Develi

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Atatürk'ten Düşünceler - F