Atatürk'ten Düşünceler - E

Atatürk'ten Düşünceler - E
Karakter Boyutu

Atatürk'ten Düşünceler - E

E

ECNEBİ

(Ecnebi düşmanlığı )

« …Ecnebi düşmanlığı, noktasına gelince: Şu bilinsin ki, biz ecnebilere karşı herhangi düşmanca bir his beslemediğimiz gibi onlarla samimi ilişkilerde bulunmak arzusundayız. Türkler bütün medeni milletlerin dostlarıdır. Ecnebiler memleketimize gelsinler; bize zarar vermemek, hürriyetlerimize güçlükler çıkarmaya çalışmamak şartıyla burada daima güleryüz göreceklerdir… »

29.10.1923, Fransız Muhabiri Maurice Pernot’ya Demeç.

EFENDİLER

« Efendiler ; bu hitap münasebetiyle ufak bir noktayı tekrar edeyim. « Efendiler » dediğim zaman başka yerde olduğu gibi burada da bunun karşılığı Hanımefendiler ve Beyefendilerdir. »

28.08.1925, İnebolu’da Bir Konuşma.

EGEMENLİK

« Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. »

(20.01.1923)

EĞİTİM

« Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakîki kurtuluşu ancak bu surette olur. »

(1922)

« …Eğitim ve öğretimde uygulanacak olan usûl, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir zorbalık aracı, yahut medenî bir zevkten ziyade maddî hayata uygun olmayı sağlayan uygulamalı ve kullanılabilir bir araç haline getirmektir… »

01.03.1923, T.B.M.M. 4. Toplanma Yılını Açarken.

EĞİTİM POLİTİKASI

« …Bizim takip edeceğimiz siyasetin temeli evvelâ mevcut cehaleti ortadan kaldırmaktır. Ayrıntıya girmekten sakınarak, bu fikrîmi birkaç kelime ile açıklamak için diyebilirim ki, mutlaka bütün köylüye okumak, yazmak ve vatanını, milletini, dinini, dünyasını tanıtacak kadar coğrafî, tarihî, dinî ve ahlâki bilgiler vermek ve dört işlemi öğretmek eğitim programımızın ilk hedefidir. »

01.03.1922, T.B.M.M., 3. Toplanma Yılını Açarken.

« Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı surette bütün öğrenim derecelerindeki öğretim ve eğitimlerinin uygulamalı olması mühimdir. Memleket çocukları, her tahsil derecesinde ekonomik hayatta katkılı, etkili ve muvaffak olacak surette donatılmalıdır. Millî ahlâkımız, medenî esaslarla ve her türlü fikirlerle artırılmalı ve takviye olunmalıdır. Bu çok önemlidir; özellikle dikkatinizi çekerim. Korkutmaya dayalı ahlâk, bir fazilet olmadıktan başka güvene de layık değildir. »

25.08.1924, Mualimler Birliği Kongresi Üyelerine.

EĞİTİM PROGRAMI

« Görülüyor ki, en mühim ve en verimli vazifelerimiz eğitim işleridir. Eğitim işlerinde derhal muvaffak olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu, ancak bu surette olur. Bu zaferin temini için hepimizin tekcan ve tekfikir olarak esaslı bir program üzerinde çalışması lazımdır. Bence bu programın esas noktaları ikidir:

1. Sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına uygun olması.

2. Çağdaş gerekliliklere uygun olmasıdır. »

27.10.1922, Bursa, Öğretmenlere Hitap.

EKONOMİ

« Hiçbir medenî devlet yoktur ki, ordu ve donanmasından önce ekonomisini düşünmüş olmasın. »

(1924)

« …Ekonomik kalkınma; Türkiye’nin; hür bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin, bel kemiğidir… »

01.11.1937, T.B.M.M., 5. Dönem, 3. Toplanma Yılını Açarken.

ENDÜSTRİ

« …Her yeni endüstri eseri, muhitine refah ve medeniyet ve bütün memlekete mutluluk ve kuvvet vermektedir… »

01.11.1936, T.B.M.M., 5. Dönem, 2. Toplanma Yılını Açarken.

« Endüstrileşmek, en büyük millî dâvalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük, küçük her çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz… »

01.11.1937, T.B.M.M., 5. Dönem, 3. Toplanma Yılını Açarken.

ERMENİ MESELESİ

« Ermeni meselesi denilen ve Ermeni milletinin gerçek çıkarlarından çok dünya kapitalistlerinin ekonomik çıkarlarına göre halledilmek istenen mesele, Kars Antlaşmasıyla en doğru çözüm şeklini buldu. Asırlardan beri dostane yaşayan iki çalışkan halkın dostluk bağları memnuniyetle tekrar kuruldu. »

01.03.1922, T.B.M.M., 3. Toplanma Yılını Açarken.

ESİR

« Türkiye, esir olarak mahvolmaktansa, son nefesine kadar mücadele ve savaş vermeye azmetmiştir… »

25.12.1922, Le Journal Muhabiri Paul Herriot’ya Çankaya’da Verilen Beyanat.

« …Milletlerin esareti üzerine kurulmuş kurumlar her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar… »

30.08.1924, Dumlupınar’da Konuşma.

« …Türk esaret kabul etmeyen bir millettir, Türk milleti esir olmamıştır… »

14.10.1925, İzmir’de İleri Gelen Memurlarla Bir Konuşma.

EV

« Türk’e ev ve bark olan her yer sağlığın, temizliğin, güzelliğin, modern kültürün örneği olacaktır. »

01.11.1935, 5. Dönem, 1. Toplanma Yılını Açarken.

Kaynak: Türk Kültürünü ve Tarihini Yaşatma Derneği. Daniel Dumoulin - Ali Kaman - Ece Develi - Hüseyin Develi

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Atatürk'ten Düşünceler - E