Arif Bedii Kaptan, Cumhuriyet’in Gençliğe Tevdii, 1933

Arif Bedii Kaptan, Cumhuriyet’in Gençliğe Tevdii, 1933
Karakter Boyutu

Arif Bedii Kaptan, Cumhuriyet’in Gençliğe Tevdii, 1933

“Cumhuriyet’in Gençliğe Tevdii” Tablosu

Figürlerin deformasyonu ile soyutlama eğilimini yansıtan bir sanatçı olan Arif Bedii Kaptan’ın 1933 yılında yaptığı “Cumhuriyet’in Gençliğe Tevdii” adlı tablosunda, fraklı bir Atatürk önünde bir kadın ve bir erkek ellerinde bir çocuk tutmaktadırlar. Kadının arkasında ne yaptığını seçmenin zor olduğu yine bir kadın ve bir erkek ile meşale tutan yine bir erkek figürü vardır. Yerde ise ayaklar altında çıplak ve sarıklı iki insan yatmaktadır. Öncelikle Atatürk ve hemen yanındaki gayrı nizami bayrak dışında sanatçı, konuyu sembolizmin arkasına saklamıştır. Yerde yatan figürlerin Cumhuriyet öncesi veya karşıtı değerler olduğu düşünülebilir, ancak figürlerin niye çıplak veya sporcu kostümleri içinde resmedildiklerini tahmin etmek zordur. Üstelik figürlerin hiç birinin ifadeleri konunun ortak anlatımına katkıda bulunmayacak şekilde birbirleriyle ilgisizce resmedilmişlerdir. Nurullah Berk’in bir ‘uyum’ bulduğu açık mavi, pembe ve yeşillerden oluşan kirli renk lekeleri de konunun anlatımına yardım etmekten çok, tablonun leke düzeni boyutu ile sınırlı kalmasına yardım etmektedir.

Arif Bedii Kaptan (1906 - 1979)

1906'da İstanbul'da doğmuştur. Deniz Harp Okulu'nu bitirdi. Nazmi Ziya ve Ali çelebi ile uzun süre resim çalıştı. 1974'te askerlikten ayrılarak Paaris'e gitti. 1949'a kadar Andre Lohote atölyesinde resim çalışmalarını sürdürdü. Yurda döndükten sonra çağımızın sanat görüşlerine uygun çalışmalara girmiştir.

Galatasaray, D Grubu, Devlet Resim ve Heykel Sergileri ile çeşitli karma sergilere eserler veren Arif Kaptan içte ve dışta kendini kabul ettirmiştir. 1940 yılında Halkevleri Genel Merkezi tarafından yurdun çeşitli bölgelerine gönderilen ressamlardan birisi de Arif Kaptan'dır. Göderildiği Kastamonu'da başarılı peyzajlar derlemiştir ki, onun bu çalışmaları da irinci sanat devresine girmiştir. birçok yarışmalardan ödüller ve beğeniler alan sanatçımızı 1979 yılında kaybettik.

Bu yazıyı paylaş
Paylaş
Kapat
0/0
Arif Bedii Kaptan, Cumhuriyet’in Gençliğe Tevdii, 1933