Mustafa Kemal Paşa, Kayseri'de. (14.10.1924)

Karakter Boyutu

Mustafa Kemal Paşa, Kayseri'de. (14 Ekim 1924)

14 EKİM 1924, KAYSERİ

Gazi Hazretleri devlet hastanesini açtılar. Cumhurbaşkanı hastanenin kapısındaki kırmızı beyaz kurdeleleri keserek açılışı yapmak için uzatılan makası eline aldıkları sırada orada bulunanlardan biri Zeynel Abidin adındaki bir zatın türbedarını işaret ederek:

- Efendim, müsaade buyurursanız bir dua yapsın, dedi.

Cumhurbaşkanı:

"Hoca efendinin dua yapmasına gerek yoktur. Allah benim dilimi de bilir, duayı ben yaparım."

Buyurdular ve bu müessesenin Kayseri halkı için gerçek bir sağlık yurdu olmasını dileyerek, burada çalışacak olan kıymetli Türk doktorlarının çalışmalarında başarılı olacaklarını, bu suretle milletin sağlığına esaslı hizmetler görerek, vicdani bir memnuniyet duyacaklarını, bu çalışmalarının yalnız Kayseri halkına özgü olmadığını, bütün Türk Milleti'nin pek muhtaç olduğu bir kutsal görevi yapacaklarından tamamen emin bulunduklarını ve bundan bütün insanlığın da memnun olacağını söyledikten sonra kurdeleleri keserek içeri girdiler.

Sonbahar Seyahatleri'nden

Kaynak: Atatürk’ten Anılar, Kemal Arıburnu, İnkılap Kitapevi 1998. ISBN: 975-10-1392-5. Sayfa: 284

Bu fotoğrafı paylaş
Mustafa Kemal Paşa, Kayseri'de. (14.10.1924)