Mustafa Kemal Paşa, Latife Hanım ile birlikte Kayseri'de. (04.10.1924)