Mustafa Kemal Paşa, Kayseri’de Ordu mensuplarıyla. (14.10.1924)