Atatürk'ün İlkeleri
Atatürk Hakkında bilmek istediğiniz herşey
Atatürk ve Milliyetçilik

Atatürk ve Milliyetçilik

"Ne İslâm Birliği ne de Türk Birliği bizim için bir doktrin veya mantıklı bir politika meydana getirebilir. Bundan böyle yeni Türkiye’nin, hükümet politikası kendi millî sınırlan içerisinde Türkiye’nin kendi öz egemenliğine dayanma ve bağımsız yaşamadan meydana gelmektedir." (1921 Eskişehir) Mustafa Kemal Atatürk

Devamını Oku

Atatürkçü Düşünce Sistemi

Atatürkçü Düşünce Sistemi

“Bugünkü hükümetimiz doğrudan doğruya milletin, kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükümetidir ki, onun adı Cumhuriyettir.” Mustafa Kemal Atatürk

Devamını Oku

Yurtta Sulh, Cihanda Sulh

Yurtta Sulh, Cihanda Sulh

“Cumhuriyetin dış siyasada özenle güttüğü amaç, arsıulusal barışı korumak ve güven içinde yaşamaktır” Mustafa Kemal Atatürk

Devamını Oku

Atatürk Cumhuriyeti'nin Laiklik İlkesi

Atatürk Cumhuriyeti'nin Laiklik İlkesi

“Dünya’da her şey için; medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için, en hakikî mürşit ilimdir, fendir, tüm ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delâlettir". Mustafa Kemal Atatürk

Devamını Oku

Atatürkçülük

Atatürkçülük

Atatürkçülük, ilmi mürşit kılarak, özgür, egemen ve bağımsız bir devleti kurma yaşatma demektir. Kısaca Atatürkçülük, bir fikir yığını değil, bir bütündür, sistemli bütündür.

Devamını Oku

Atatürk, Din ve Laiklik

Atatürk, Din ve Laiklik

"Bizim dinimiz en makul ve en tabiî bir dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabiî olabilmesi için akla, fenne, ilme ve mantığa uyması lâzımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur." Mustafa Kemal Atatürk

Devamını Oku

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

“Doktrin istemem, donar kalırız. Biz yürüyüş halindeyiz.” Mustafa Kemal Atatürk

Devamını Oku

Atatürk ve Cumhuriyet

Atatürk ve Cumhuriyet

“Türkiye Cumhuriyeti cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleri ile ispat edecek ve mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır” Mustafa Kemal Atatürk

Devamını Oku

Ulusal Egemenlik ve Atatürk

Ulusal Egemenlik ve Atatürk

"...Biz Türkler tarihimiz boyunca hürriyet ve bağımsızlığa sembol olmuş bir milletiz..." Mustafa Kemal Atatürk

Devamını Oku

Atatürkçü Düşüncenin Tarihsel Gelişimine Bir Bakış

Atatürkçü Düşüncenin Tarihsel Gelişimine Bir Bakış

Atatürkçü olmak, Atatürk’ün temel felsefesini bilmek, Atatürk’ü sevmek, Atatürk’ü anlamak ve Atatürkçülüğe inanmaktır. Onun gurur duyduğu değerlerle samimi olarak gurur duymak, O’nun açıkladığı ve hedeflediği gibi Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Laik, Devletçi ve İnkılapçı olmaktır.

Devamını Oku