Atatürk Anıtı, Konya

Atatürk Anıtı, Konya
Karakter Boyutu

Atatürk Anıtı, Konya

Atatürk Anıtı, Konya

YERİ: Konya

TARİHİ: 29 Ekim 1926

SANATÇISI: Heinrich KRIPPEL

YAPTIRAN: Belediye

PROJELENDİRİLME BİÇİMİ: Sipariş

SEÇİÇİ KURUL: Belediye Başkanı Kazım Gürel'in öncülüğünde Belediye Encümeni (Valilik)

MALİYETİ: -

YAPIM YERİ: Avusturya / Viyana

ANIT

Malzeme: Heykel, bronz, Kaide; mermer

Boyutlar: Heykel; 2.80cm., Kaide; 6.50cm.

Yazıtlar: -

Tescil No: Env. No: 42.00.1.0/7

Konya Atatürk Anıtı

Konya Atatürk Anıtı

Cumhuriyetimizin kurucusu Atamızın ilk defa İstanbul Sarayburnunda Gülhane Parkına yerleştirilen heykelinden sonra ikincisi Konya’da yapılmıştı.

Mimar Merhum Muzaffer Bey Konya’nın bir ziraat memleketi olması nedeniyle bunu sembolize eden kağnı, buğday, başak demetleri ve birkaç köylü bulunan abide kompozisyonu hazırlayıp istasyon yolu üzerine inşa ettirmeyi planlamıştır. Planının devrin resmi makamlarına sunar. Plan ve teklif beğenilir. Derhal ağabeydanen inşasına geçlilir. Bir hayli de inşası ilerler. Fakat birinci cihan savaşı patlak verince bazı maddi ve manevi nedenlerle inşa durdurulur. Üzeri kalın saçlarla örtülerek muhafazası sağlanır.

Yıl 1924 Belediye Meclisi yarım kalan abidenin tamamlanması ve üzerine de Atatürk'ün heykelinin dikilmesine karar verir. Heykel Heinrich Krippel'e sipariş edilmiştir.

16 bin liraya anlaşma yapılır. 17 metre abide 3 metre heykel inşasına hız verilir. 29 Ekim 1926 da Cuma günü üzeri beyaz atlas ve bayrak sarılı olarak açılışa hazırlanır ve bu suretle büyük merasimle açılış yapılır.

Anıt; 6.50m yüksekliğinde mermer kaide ve 2.80m yüksekliğinde bronz Atatürk figüründen oluşmaktadır.

Atatürk mareşal üniformasıyla ayakta, sol eliyle kılıcının kabzasını tutar, hafifçe öne uzanmış sağ eliyle ayaklarının dibinden yükselmekte olan bir demet buğday başağına dokunur biçimde betimlenmiştir.

Anıtın kitabesi yoktur. Atatürk bu anıtta kumandan kimliğiyle görülmektedir.

Kaynak: 1A A M Cumhuriyet Dönemi Anıt Heykelleri, Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Osma, Ankara 2003. ISBN: 975-16-1678-6. Sayfa: 34-36

               2- Cumhuriyetin 50. Yılında Konya, 1973 İl Yıllığı

Konya Atatürk Anıtı
Konya Atatürk Anıtı
Konya Atatürk Anıtı
Konya Atatürk Anıtı
Konya Atatürk Anıtı
Konya Atatürk Anıtı
Bu yazıyı paylaş
Paylaş
Kapat
0/0
Atatürk Anıtı, Konya