Mustafa Kemal Atatürk'ün Marmara Köşkü'nde Büyük Şair Abdülhak Hamid Tarhan'ı kabullerinde. (25.06.1933)

Karakter Boyutu

Mustafa Kemal Atatürk'ün Marmara Köşkü'nde Büyük Şair Abdülhak Hamid Tarhan'ı kabullerinde. (25 Mayıs 1933)

Fotoğrafta sağında Kazım Özalp,  solunda  Abdülhak Hamid Tarhan bulunmaktadır.

Fotoğraf kaynağı: Atatürk Gazi Mustafa Kemal, Foto Cemal Işıksel, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1969. Sayfa:103

Fotoğraf: Cemal Işıksel

Bu fotoğrafı paylaş
Mustafa Kemal Atatürk'ün Marmara Köşkü'nde Büyük Şair Abdülhak Hamid Tarhan'ı kabullerinde. (25.06.1933)