Mustafa Kemal Atatürk Gazi Orman Çiftliği'nin yıldönümünde. (25.05.1933)