Mustafa Kemal Atatürk Ankara Kız Lisesi'nin bitirme sınavlarından sonra öğretmen ve öğrencilerle. (24.06.1933)

Karakter Boyutu

Mustafa Kemal Atatürk Ankara Kız Lisesi'nin bitirme sınavlarından sonra öğretmen ve öğrencilerle. (24 Haziran 1933)

Fotoğrafta sağında Manevi kızı Afet İnan solyanında ise dönemin Milli Eğitim Bakanı Dr.Reşit Galip bulunmaktadır.

Fotoğraf kaynağı: ATATÜRK, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. Hazırlayan Mehmet Özel (Güzel Sanatlar Genel Müdürü), Sayfa: 161

Bu fotoğrafı paylaş
Mustafa Kemal Atatürk Ankara Kız Lisesi'nin bitirme sınavlarından sonra öğretmen ve öğrencilerle. (24.06.1933)