Şehir hatları vapuru ile Yalova'dan dönüş, İstanbul. (31.07.1932)