Ankara'da düzenlenen ilk Türk Tarih Kongresi'ni izlerken. (2-11.07.1932)