Ankara Halkevi'nde Tarih Kongresi'nin ikinci gününde kongreyi takip ediyor. (03.07.1932)