Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan seyahatinden dönen İsmet Paşa'yı Ankara İstasyonu'nda karşılayışı. (21.10.1931)