Kıyafet İnkılabı günlerinde, Kastamonu'da Panama şapkasıyla. (23-31.08.1925)

Karakter Boyutu

Kıyafet İnkılabı günlerinde, Kastamonu'da Panama şapkasıyla. (23-31 Ağustos 1925)

Şapka Devrimi Sıralarında İdi…

Devrimin başarısından başka bir şey düşünmeyen Atatürk, onun uygulanmasını sağlamak için birçok çareler bulmaya başlamıştı. Bunların arasında, arkalarında bir kitleyi sürükleyebilen insanları ikna etmek en önemli olanıydı. İlk olarak, işe o sırada Konya Çelebisi ve Milletvekili Veled Çelebi’den başlamak istiyordu. Fakat bu hiç de kolay bir iş değildi.

En zor şartlar altında vatanı kurtarmış olan Atatürk’ün dehası bu meseleyi halletmekte geçilemedi. Ve ertesi gün sabahın erken saatlerinde Veled Çelebi’nin evine gitti…

Hayatında istinasız herkese iltifat etmiş olan Atatürk, o gün de Veled Çelebiye iltifat ediyordu. Bir aralık, elini Veled Çelebi’nin omuzuna koyarak:

- "Senden bir hediye istiyorum" dedi.

Bu söz üzerine büsbütün şaşıran Veled Çelebi;

- "Aman Paşam…" diyebildi. "Ben size layık ne hediye bulabilirim ki?.."

Atatürk sesinin nüfuz edici tonu ile devem etti.

- "Bilakis sizde çok kıymetli bir şey var… Bu o kadar kıymetli ki ben onu ancak müzede saklattıracağım ve onu Türk Milleti’nin geçirdiği devirlerin en kuvvetli şahidi olacak!"

Veled Çelebinin gözlerine bakarak devam etti:

- "Sizden sikkenizi istiyorum… Buna karşılık benimde size bir hediyem var."

Veled Çelebi, hiçbir şey söylemeden başından sikkesini çıkarıp Atatürk’e verdi.

O zaman Atatürk, Veled Çelebi’nin sikkesinin çıkarılmasıyla açılan başına da beraberinde getirdiği paketin içindeki şapkayı koyarak,

- "İşte benim hediyem bu!" dedi.

Ertesi gün Veled Çelebi’yi başında şapka ile görenler hayretlerini gizleyemediler.

Kaynak: Esprileri ile İçimizden Biri Atatürk, İlknur Güntürkün Kalıpçı, Epsilon yayıncılık, 1. Baskı Kasım 2007. ISBN: 978994482-035-6. Sayfa:25

Bu fotoğrafı paylaş
Kıyafet İnkılabı günlerinde, Kastamonu'da Panama şapkasıyla. (23-31.08.1925)