Mustafa Kemal Paşa ve yanındakilerin Kastamonu'da karşılanışı. (23.08.1925)