Mustafa Kemal Paşa, Erzurum'da lise öğretmenleriyle. (09.10.1924)