Mustafa Kemal'in Kurmay Okulu'na Giriş Namzetlik Belgesi. (1902)

Mustafa Kemal'in Kurmay Okulu'na Giriş Namzetlik Belgesi. (1902)
Karakter Boyutu

Mustafa Kemal'in Kurmay Okulu'na Giriş Namzetlik Belgesi. (1902)

Manastır Askeri Lisesi'nden gelip 13 Mart 1899'da Harp Okuluna katılan ve 10 Şubat 1902'de mezun olan öğrencilere ait bölümden:

Erkan-ı Harp Birinci Sınıf Namzetliğine

Ordusu 3

1283

“Selanik’te Koca Kasım Paşa Mahalleli gümrük memurlarından müteveffa Ali Rıza Efendinin Mahdumu uzun boylu beyaz benizli Mustafa Kemal Efendi”

Selanik 96

Fotoğraf kaynağı: Asker ve Devlet Adamı Atatürk, Genelkurmay Askeri Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2009, ISBN: 978-975-409-533-3, Sayfa:106

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Mustafa Kemal'in Kurmay Okulu'na Giriş Namzetlik Belgesi. (1902)