Mehmet Cevat Abbas Gürer

Mehmet Cevat Abbas Gürer
Karakter Boyutu

Mehmet Cevat Abbas Gürer'in Hayatı

MEHMET CEVAT ABBAS GÜRER

Binbaşı (1324-P 257)

1887' de halen Yugoslavya (bugün Sırbistan) içinde kalan Niş kentinde doğdu. Şerif Abbas Bey'in oğludur. 13 Aralık 1905'te Harp Okulu'na girdi. 1 Eylül 1908'de Piyade Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 3. Ordu emrine verildi. Manastır Harp Okulu'nda öğrenci iken İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. 19. Alayda görevli olarak Preşova, Komanova, Koçana ve Köprülü'de bulundu. Aralık 1910'da Selanik Yedek Subay Adayları Talimgahı'nda görevlendirildi. Mart 1911'de Takip Taburu'yla Selanik ili sınırları içinde eşkıya takibinde görevaldı. Yılınsonunda 37'nci Alay Yaverliği'ne atandı. 19 Ekim 1912'de üsteğmenliğe yükseltilerek 3 Şubat 1913'te inzibat subayı olarak İstanbul Merkez Komutanlığı emrine atandı.

Birinci Dünya Savaşı seferberliğinde açılan Yedek Subay Talimgahı'nda ek görevolarak bölük komutanlığı yaptı. 16 Nisan 1915'te Anafartalar Grubu Kurmayı'na verildi. 13 Aralık 1916'da yüzbaşı oldu. 16'no Kolordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa'nın yaverliğine tayin edildi. Savaş süresince yaver olarak Mustafa Kemal Paşa'nın maiyetinde bulundu. Mütarekeden sonra Yıldırım Ordular Grubu'nun lağvı üzerine Harbiye Nezareti emrine verilen Mustafa Kemal Paşa ile birlikte 13 Kasım 1918' de İstanbul' a geldi. 30 Nisan 1919'da 9'uncu Ordu Müfettişliği'ne atanan Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri olarak 19 Mayıs 1919'da Anadolu'ya geçti. Erzurum'da 8 Temmuz 1919' da paşanın askerlikten istifası üzerine Erzurum Müstahkem Mevkii Komutanlığı emrine atandı. Sivas Kongresi'nde Atatürk'le birlikte olduktan sonra Heyet-i Temsiliye Başkatipliği'ne getirildi.

İstanbul Mebusan Meclisi'nin son dönemi için 8 Ocak 1920'de yapılan seçimlerde Bolu Milletvekili olarak Meclise katıldı. Meclisin feshi üzerine Ankara'ya gelerek 5 Temmuz 1920'de TBMM Genel Kurulu'na Bolu Milletvekili olarak takdim edildi. 17 Temmuz' da Yozgat ve yöresindeki ayaklanmanın bastırılmasında görevli olarak izinli sayılıp Meclis'ten ayrıldı. Kurduğu Süvari Müfrezesi ile bölgede asayişi korudu. 20 Ekim 1920' de özel görevle Bulgaristan'a gönderildi. Görevinde başarılı olması dolayısıyla 1921 yılı sonuna kadar Sofya' da Ankara Hükümeti'nin temsilcisi olarak görev yaptı. 4 Şubat 1922'de yeniden Meclis'e katıldı. Meclis'te Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonları'nda çalıştı.

İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci dönemlerde yeniden milletvekili seçilerek yasama görevini 1939'a kadar sürdürdü. Bu arada 1 Eylül 1923'te Binbaşılığa yükseltildi ve isteği üzerine 27 Şubat 1927' de ordudan emekliye ayrıldı. 4 Temmuz 1943'de Yalova'da vefat etti.

Kaynak: Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer, (Cepheden Meclise Büyük Önder İle 24Yıl). Derleyen; Turgut Gürer. Yapım-C 1. Baskı, Ekim 2006, ISBN: 9944-5856-0-2. Sayfa:113-114  

Mustafa Kemal Erzurum Kongresi günlerinde Muzaffer Kılıç ve Cevat Abbas Gürer'le (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)
Fener yolunda, Ülkü'nün elini Atatürk ile birlikte tutarken, İstanbul. (17 Mayıs 1936)
Fener yolunda, Atatürk ile birlikte, İstanbul. (17 Mayıs 1936)
Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Mehmet Cevat Abbas Gürer