Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ege Vapuru'nun Anı Defterine Yazdığı Not..

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ege Vapuru'nun Anı Defterine Yazdığı Not..
Karakter Boyutu

Ege Vapuru'yla Mersin’e hareket eden Atatürk 12 Şubat 1931 Mersin’e gitmiştir.

ATATÜRK’ÜN 12 ŞUBAT 1931 TARİHLİ YURT GEZİSİ

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet rejimi ve yapılan inkılapların ülkede ne ölçüde benimsendiğini görmek için zaman zaman yurt gezilerine çıkmıştır. Gazi, bu geziler kapsamında Antalya’yı ve Mersin'ide ziyaret etmiştir.

8 Şubat 1931 16.25’te Ege Vapuru'yla İzmir’den Antalya’ya hareket eden Atatürk 10 Şubat 1931 de İzmir’den Antalya’ya gelmiş, saat 18.00’de yine Ege Vapuru'yla Taşucu’na hareket etmiştir. 11 Şubat 1931 Atatürk Antalya’dan Taşucu’na gelmiş burada karaya çıkarak otomobille Silifke’ye gitmiştir. Tekrar Taşucu’na dönerek saat 21.00 de Ege Vapuru'yla Mersin’e hareket eden Atatürk 12 Şubat 1931 Mersin’e gitmiştir.

Mersin Ziyareti (12 Şubat 1931)
Ege Vapuru'nun Mersin’e limanına gelmesi üzerine Adana ve Mersin milletvekilleri, Halk Fırkası reisleri ve fırka kumandanı vapura çıkarak Gazi’yi selamlamıştır. Öğle yemeğini vapurda yiyen Gazi, saat 14.00’de halkın alkışları arasında Mersin’e ayak basmıştır. 

12 Şubat 1931 Perşembe günü Ege Vapuru ile Mersin’e uğrayan, Mersin Limanı’nda Gümrük İskelesi’nden karaya çıkan Mustafa Kemal; yaya olarak yoluna devam etmiş, halkla sohbet etmiştir. Önce hükümet binasına gitmiş, şehir işleri, iktisadi durum, ihtiyaçlar üzerine bilgi almış, daha sonra partiyi, Gençler Birliği ile Türk Ocağını da ziyarete etmiş, bu iki gençlik kuruluşunun birleşmesine ilişkin şunları söylemiştir: “Gençler Birliği ve Türk Ocağı’nda da azalarla görüşmüşler ve Türk Ocakları arasında ocağın esas programını ifade eden üçüncü maddeyi hatırlatarak aynı maksat için çalışan gençlerin ayrı bir teşekkül halinde kalmaları doğru olmadığını, bütün bilgi ve çalışma vasıtalarının bir noktada teksifi için Gençler Birliği’nin Ocağa iltihakının muvafık olacağını beyan buyurmuşlardır”. Bu dönemde yapılan belediye seçimleri üzerine de bilgi almıştır. Aynı gün garda beklemekte olan özel trenle akşama doğru Malatya’ya gitmek üzere Mersin’den ayrılmıştır.

Bu gezi sonrası Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ege Vapuru'nun anı defterine şunları yazmıştır. 

Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi
Ege Vapuru
Mersin 12.II.1931
1930 Senesi nihayetlerinde Marmara ve Ege Denizi ve Akdeniz sahilleri tetkik seyahatlerini Ege Vapuru’yla yaptım. Vapurun seyrüseferde ve her türlü hizmetlerde gösterdiği kabiliyetten dolayı Seyrüsefain Umum Müdürü Sadullah Bey’i tebrik ve vapurun süvarisi zabitan ve bütün efradını takdir ederim.
Gazi Mustafa Kemal

Atatürk’ün gemi anı defterine yazdığı bu yazıların orijinal sayfaları Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş Tarih ve Sanat merkezinde sergilenmektedir.

 Ege Vapuru

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ege Vapuru'nun Anı Defterine Yazdığı Not..