Ankara Ziraat Okulu'nda, 1920

Ankara Ziraat Okulu'nda, 1920
Karakter Boyutu

Ankara Ziraat Okulu'nda, 1920

Ankara Ziraat Okulu'nda

Mustafa Kemal Paşa artık bir Ankaralı'dır. 27 Aralık 1919'da Temsil Heyeti ile Ankara'ya gelen Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler Zirarat Okulu'nda misafir edildiler. Bu binanın üst katına çıkınca sağdaki koridorun sonunda sol tarafa düşen büyükçe bir oda, Mustafa Kemal Paşa için hazırlanmıştı. Burası Temsil Heyeti'nin karargahı olarak düzenlenmişti. Mustafa Kemal Paşa, bu okulun binasında Milll Mücadelenin esaslarını kurdu. Temsil heyeti adına o gün bir tebliğ ile Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya gelişini her tarafa duyurdu.

Ankara'ya gelişinin ertesi günü 28 Aralık 1919'da toplu halde Ziraat Okulu'na ziyarete gelen Ankara'nın ileri gelenlerine, memleketin içinde bulunduğu durumu anlatan bir konferans vermiştir.

Yine 1920 yılında Ankara Erkek Lisesi öğrencileri, topluca Mustafa Kemal'e başvurarak "Çete yazılarak cepheye gitmek istediklerini" bildirirIer.

Mustafa Kemal öğrencilerin bu isteklerini hoş karşılayarak şunları söyler:

"Şimdi benim sizlere ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Siz şimdi mekteplerinize dönünüz. Derslerinize iyi çalışınız, iyi yetişiniz. Okulunuzu bitiriniz. Zaferden sonra sizleri, hepinizi Avrupa'ya tahsile göndereceğim. Avrupa'da okutup döndükten sonradır ki, sizlere ihtiyacım olacaktır."

Mustafa Kemal'in öğrencilere:

"Şimdilik sizlere ihtiyacım yoktur." demesine karşın Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun da belirttiği gibi kimi öğrenciler Kuva-yı Milliye'ye katılmak için cepheye gitmişlerdir. Kuşkusuz bunda okullarda almış oldukları ulusal çıkarları önde tutan eğitimin etkisi olmuştur.

Kaynak: A A M Atatürk’te Çocuk Sevgisi. Cemil Sönmez. 2004 Yılı, ISBN: 975-16-1746-4. Sayfa: 21-22

Fotoğraf kaynağı: A A M Gazi Mustafa Kemal'in Hayatı, Hazırlayan; Hüseyin Tosun, ISBN: 975-16-1620-4. Sayfa:205

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Ankara Ziraat Okulu'nda, 1920