Ulu Önder Atatürk'ün Etnografya Müzesi’ndeki, lahitinin açılışı. (09.11.1953)