Gençlik ve Spor Bayramı'nda stadyumda Yugoslav Harbiye Nazırını kabul ederken. (19.05.1938)