Bursa Sümerbank Merinos Fabrikası'nın açılışına gelirken. (02.02.1938)