Mustafa Kemal Atatürk, güney illeri seyahatine giderken özel vagonunda. (12.11.1937)