Mustafa Kemal Atatürk, son defa mecliste açış konuşmasını yaparken. (01.11.1937)