Mustafa Kemal Atatürk Ruhi Soyer ile Müftale Hanım'ın düğününde. (10.05.1936)