Mustafa Kemal Atatürk CHP'nin 4. Büyük Kurultayı için T.B.M.M.'ne gelirken. (09.05.1935)