Mustafa Kemal Atatürk Ankara Gazi Orman Çiftliği'nde. (04.05.1935)