Mustafa Kemal Paşa, Gazi Orman Çiftliğinde Ankara Kız Lisesi öğrencileri ile birlikte. (09.05.1934)