Mustafa Kemal Atatürk Çankaya Vapuru’na binerken, İzmir. (09.04.1934)