Ankara Kızılay Meydanı'ndaki Güven Anıtı'nın açılışına TBMM dönüşü katılması. (01.11.1934)

Fotoğraf Kaynağı: Hanri Benazus Koleksiyonu
Fotoğraf Sanatçısı: Cemal Işıksel   
Karakter Boyutu

Ankara Kızılay Meydanı'ndaki Güven Anıtı'nın açılışına TBMM dönüşü katılması. (1 Kasım 1934)

"TÜRK! ÖVÜN, ÇALIŞ, GÜVEN!"

Bu sözleri Ankara’da ki Güven Anıtı için yazdırırken yanında bulunmuş ve açıklamalarını dinlemiştim. O diyordu ki:

Türklük esastır. Bu mevcudiyeti, tarih içinde araştırmak, müselsel (birbirine bağlı olarak gelen) bir tarih içinde, tespit edilecek Türk medeniyeti ile övünmek, yerinde olur. Fakat bu övünmeye layık olmak için bugün çalışmak lazımdır. Her sahada, bilhassa medeniyet alemine eser vermek için çalışkan olmayı hedef tutmalıdır.”

27 Mart 1937’de ise O, gençlere hitap ederken şöyle diyor:

Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız. Benim sizlerden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi , durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan, her mahluk için tabii bir haldir. Fakat insanda yorgunluğu yenebilecek manevi bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür. Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız da beni takip edeceksiniz! Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye bizim yüksek idealimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.”

Atatürk, çalışkan bireylerin oluşturduğu bir ulusun geleceğe güvenebileceğini düşünmüştür. Tarihiyle övüne bilen, çalışmaya dayanabilen uluslar geleceğine güvenle bakmakta elbette haklı olacaklardır.

Kaynak: Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Afet İnan, 5. Baskıya Hazırlayan Arı İnan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2007, ISBN: 978-9944-88-140-1. Sayfa: 438-439

GÜVEN ANITI

Yenişehir’de Güven Parkı’nda bulunan bu anıt Türk ulusunun polis ve jandarmaya armağanı olarak Avusturya’lı Prof. C. Holzmeister ve Prof. J. Thorak, Prof. A. Hanak tarafından 1935 yılında yapılmıştır. Anıtın projesi C. Holzmeister, kabartma ve heykelleri de J. Thorak ve A. Hanak tarafından yapılmıştır.

Ankara Yenişehir’de Güven Parkı’nda bulunan Güven Anıtı

Ankara Yenişehir’de Güven Parkı’nda bulunan Güven Anıtı

Emniyet Anıtı da denilen anıt, Ankara taşından yapılmış olup ön yüzünde kitabesi yer almaktadır.

“Güvenlik Anıtı Kemal Atatürk TC. Cumhurreisi, İsmet İnönü Başvekil, Şükrü Kaya Dahiliye Vekili, Nevzat Tandoğan Ankara İlbayı ve Uray Başkanı (Vali ve Belediye Başkanı) iken Türk Milletinin Jandarma ve Polisine sevgi ve hoşnutluğunu göstermek için vilayetlerin yardımıyla yapılmıştır. MCMXXXV Mimar CL. Holzmeister, Heykeltıraş Prof. Anton Hanak, Prof.Josef Thorak”

Anıtın Kızılay’a bakan cephesinde biri genç, diğeri yaşlı iki bronz figür görülmektedir. Güvenin simgesi olarak yaşlı adamın elindeki sopa düşmek üzeredir. Güçlü bir yapıda tasvir edilen genç ise sopayı alarak nesilden nesile korumayı temsil etmektedir. Bunun altında Atatürk’ün “Türk Öğün Çalış Güven” sözleri tunç harflerle yazılmıştır. Bu yazının sağında bulunan bir gurup figür, polisin halka yardımını, soldaki gurupta jandarmanın halka yardımını anlatmaktadır. Anıtın arkasında ise iki çıplak erkek tasviri ulusun yaralarını saran kahramanlarını tanıtmaktadır. Bunlardan sağdaki modern çağda güveni, soldaki de birliği simgelemektedir. Bunun dışındaki alanlar yapıcı ve yaratıcı insanlarla köylü ve çiftçileri simgeleyen guruplarla doldurulmuştur.

Kaynak: http://ankaraheykelleri.wordpress.com

Bu fotoğrafı paylaş
Ankara Kızılay Meydanı'ndaki Güven Anıtı'nın açılışına TBMM dönüşü katılması. (01.11.1934)