Mustafa Kemal Atatürk TBMM'nin açılışına gelirken. (01.11.1933)