Mustafa Kemal Atatürk Yugoslav Kralı Alexandre ile motorda, İstanbul. (04.10.1933)