Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'na girerken, İstanbul. (05.09.1930)