Mustafa Kemal Atatürk Ankara'da Türk Ocağı delegeleriyle. (27.04.1930)