Mustafa Kemal Atatürk Aziziye İstasyonu'nda, Selçuk, İzmir. (05.03.1930)