Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Galatasaray Lisesi'nde bir derste. (2 Aralık 1930)