Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Galatasaray Lisesi'nde bir derste. (02.12.1930)