Mustafa Kemal Atatürk Ege Vapuru'ndan İstanbul'u seyrediyor. (01.12.1930)