Mustafa Kemal Atatürk, Meclisin 3. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yaparken. (01.11.1930)

Karakter Boyutu

Mustafa Kemal Atatürk, Meclisin 3. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yaparken. (1 Kasım 1930)

ATATÜRK’ÜN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN III. DÖNEM

4. Yasama Yılını Açış Konuşmaları 1 Kasım 1930

Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri,

Yüksek kurulunuzu saygıyla selamlayarak yeni yasama yılınızı açıyorum. Ülkede büyük reformlar ve yararlı çalışmalar ile seçkin bir yeri olan III. Büyük Millet Meclisinin, önümüzdeki son yasama yılını da ulusumuzun birçok ihtiyaçlarını sağlama çalışmaları ile geçireceğine eminim.

Sayın efendiler,

Geçen yılımız önemli olaylarla doludur. Yıllardan beri dış ülkeler de beslenen karıştırıcı unsurların saldırı amaçları, bu yıl doğu illerimizde vatandaşlarımızın huzurunu bozan olaylara neden oldu. Ayrıntılarını bildiğiniz bu olaylar, vatan düşmanlarının umutlarını sonuçsuz bıraktı. Bu sonuçları, vatandaşların Cumhuriyeti korumada gösterdikleri ilgi ve duyarlılığa ve Cumhuriyet ordusu ile jandarmasının övüneceğimiz yetenek ve cesaretine borçluyuz. (Alkışlar) Bu yüzden şehit olan vatandaş ve askerlerimizi saygı ve minnetle anarım. (Alkışlar) Ordu ve jandarmamızı yönetenlerin en az yükle vatanı dertten kurtaran önlemlerini, özverilerini ve görev başında bulunan mülki memurlarımızın çalışmalarını teşekkürle anıyorum. (Alkışlar)

Geçen olaylar, Cumhuriyetin gücünün sağlamlığını bir kez daha göstermiştir. Bu olaylar, vatandaşların her türlü mutluluk ve huzurunun Cumhuriyet kanunlarında belirlenen milli birlikte saklı bulunduğunu, vatandaşından hiçbir kandırma ve kışkırtmanın etkili olmayacağını da anlatmıştır, ümidindeyim. (Bravo sesleri, alkışlar)

Arkadaşlar, bu günlerde İzmir'de yer alan sel afeti bizi çok üzdü. Bu afetin ölüme neden olması üzüntümüzü artırdı. Cumhuriyet hükümeti gereken önlemleri büyük bir özenle almaktadır.

Arkadaşlar, geçen yıl içinde karşı durmak zorunda kaldığımız büyük olay da milli para krizidir. Bu krizi karşılamak için alınan önlemlerin olumlu olduğu görülmüştür. En önemli konu da ekonomik görüşe göre ulusun uyanıklığı ve kendi yasama hakkına olan güvenidir.

Meclis ve hükümet tarafından alınan önlemler, özellikle bu konuda birleşir. Bu gün, içinde bulunduğumuz durum mali ve ekonomik önlemlerin ve ölçülü davranmanın özenle sürdürülmesini gerektirmektedir.

Efendiler,

Özellikle tarımla ilgili ülkelerde duyulan dünya çapında bir ekonomik kriz vardır. Bu kriz doğal olarak bizim ülkemizi de etkilemiş ve ağırlığını hissettirmiştir. Bu sıkıntı karşısında eşi görülmemiş çöküntü ve kurak yıllardan sonra, vatanımızın gösterdiği yaşam ve dayanma gücü ancak Türk Milletinin yapısındaki güç ve Büyük Millet Meclisinin önlemlerindeki uygunlukla açıklanabilir. (Bravo sesleri)

Yıllardan beri alınan önlemlere önümüzdeki yıl daha geniş oranda ihtiyaç olacaktır. Çok tutumlu bir yönetim şeklinin resmi ve özel bütün işlemlerimize etkinliği olması gerekmektedir. (Alkışlar)

Bu nedenle, hükümet bütçeyi önemli tasarruflarla Büyük Meclise sunmuştur. Vergilerde ayrıntılarını bildiğiniz değişiklik ve reform hem ödeyen için kolaylıklar getirmiş olacak, hem de özellikle ekonomik kolaylıklar sağlamış bulunacaktır. İşlemlerle ilgili vergiler üzerindeki düşüncelerimiz bu konuyu sağlayacaktır.

Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulması ve hisse senetlerinin vatandaşlara sunulması pek yakındır. Ülkemize hem mali, hem ekonomik yönden büyük bir destek olacak bu milli kuruluşa vatandaşların önemli ilgi göstereceklerinden şüphemiz yoktur.

Osmanlı borçlarının ülkenin yaşam ve gelişmesini korkutmayan, adil ve pratik bir biçimde ödemeye bağlanması için Cumhuriyet hükümetinin iyi niyetle çalışma göstermesi doğaldır.

Ticaret antlaşmalarının görüşmeleri çoğunlukla sonuçlanmıştır. Ticari ilişkilerinin genişlemesi için harcanan çabalar ülkenin ekonomik gelişmesine şüphesiz dayanak olacaktır.

Efendiler,

Geçen yılın önemli olaylarından biri de Sivas'a trenin ulaşmasıdır. Bu kadar zorluklar içinde vatanımızı daha fazla geliştirmeye ve kuvvetlendirmeye dayanak olacak olan bu eserin gelecek Türk nesilleri tarafından şükranla anılacağına eminim. (Şiddetli alkışlar)

Sayın efendiler,

Dış politikamızda barış ve iyi ilişkiler amacı, içtenlikle izlenecektir.

Uluslararası ilişkiler de dostluklara bağlı ve hiçbir ülkeyi karşısına almayan açık ve dürüst düşünce biçimimizin gittikçe daha iyi anlaşılmakta olduğunu ümit ederim.

Dışişleri Bakanımızın büyük komşumuz ve dostumuz Sovyet Rusya'ya olan ziyaretlerinde gördüğü içten kabul bizi duygulandırdı. (Alkışlar) İki ülke ilişkilerinin sağlamlığı bu nedenle de ortaya çıkmış oldu. Bu, gerçekten sevindirici bir olaydır. Komşumuz ve dostumuz Yunanistan Başbakanının ve Dışişleri Bakanının Ankara'yı resmen ziyaretlerini özel, bir önemle anıyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) Türkiye ile Yunanistan'ın yüksek yararları, birbirlerine zıt olmaktan kaçınmaları gereğini .ortaya çıkarmıştır. Bu iki ülkenin yakın bir dostlukla kendileri için güven ve güç görmelerinde uygunluk vardır. (Bravo sesleri, alkışlar)

İki cumhuriyet arasında açılan yeni dönemin yeni temellerini antlaşmaya bağlayan belgeler yüksek kabullerinize sunulmuştur.

Macaristan ile aramızdaki eski ve denenmiş dostluk, sayın başbakanlarının resmi ziyaretleri ile açık bir önem ve değer kazandı. (Bravo sesleri, alkışlar) Ülkelerimiz arasındaki iyi ve yakın ilişkilerin artarak gelişeceğini ummaktayız.

Milletin sayın vekilleri,

Adliyemiz, siyasi çalışmalar içinde, vatandaşın güvenliği ve onurunu, Cumhuriyetin asalet ve varlığını, hükümetin güvenilirliği ve etkisini koruma yolunda yeni bir sınav geçirdi. Bunu önemle belirtmek isterim.

Adliyemizin güven duyduğumuz yüksek gücü sayesinde Cumhuriyet, yazgısı olan gelişimi izleyecek ve çeşitli şekil ve kılıktaki saldırılara karşı vatandaşın hukukunu ve ülkenin düzenini koruyacaktır.

Sayın arkadaşlarım,

Politik hayatımızda yeniden partilerin ortaya çıkması, ülkede belediye seçimlerini izleyen yakın günlerde oldu. Bununla ilgili olarak dikkat edilmesi gerekli gelişmelerin de tanığı olduk. Bu gözlemlerin verdiği deneyden Türk Milleti, Cumhuriyetin geleceği ve gelişmesi için yararlanacaktır. Politik alanda karşılıklı çalışmaların verimli gelişmesi ancak vatandaşlar arasında düşmanlık yaratılmasına imkan verilmemesi ile sağlanabilir. (Bravo sesleri, alkışlar) Bunun önlemleri, partilerin içine girebilecek samimi olmayan ve gizli amaçları bulunan unsurların, kanun dışı çıkarlar arayan amaçlı kişilerin, bütün ulusça lanetlenmeleri ve Cumhuriyet prensiplerine göre kurulun partilerin, bu gibi kişilerin girişimlerinden her zaman uzak kalmaya çalışmaları olarak gösterilebilir. (Bravo sesleri, alkışlar)

Ülkede basın özgürlüğünün de demokratik bir yönetime yaraşır ağır başlılıkla kullanılması konusunda daha önemli davranılacağını ümit ederim.

Özgürlüğün kötüye kullanılmasının neden olduğu çok büyük sıkıntılar çekmiş olan bu ülkede, bu özene özellikle gerek olduğu düşüncesindeyim. (Bravo sesleri, alkışlar)

Sayın efendiler,

Üçüncü Büyük Millet Meclisinin verimli ve yurtsever çalışmaları, bu yasama yılı ile tamamlandıktan sonra yeni seçimlere gireceğiz.

Edindiğimiz deneyler, gelecek seçimlerde, vatandaşın oyunu güven içinde ve rahatça kullanabilmesini sağlamak için yasal ve idari önlemlerin geliştirilmesini ve partilerin doğru kararlar almasını ve uygun davranışlarda bulunmasını gerektirmektedir. (Bravo sesleri, alkışlar)

Arkadaşlarım, ülkenin yazgısında tek yetki ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin düzeni için, iç ve dış güvenliğini sağlamak ve korumak için en büyük güvencedir.

Büyük milli sorunlar şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisinde çözümlendi. Gelecekte de yalnız oradan kesin önlemler sağlanabilecektir. (Bravo sesleri, alkışlar)

Türk Milletinin sevgi ve bağlılığı her zaman Büyük Millet Meclisine yönelmiştir ve hep oraya yönelecektir. (Şiddetli ve sürekli alkışlar).

Kaynak: Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. III, C. 22, Sa. 2

Bu fotoğrafı paylaş
Mustafa Kemal Atatürk, Meclisin 3. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yaparken. (01.11.1930)