Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Bayramı Balosu'nda Yunanistan Başbakanı Venizelos'la ve Macaristan Başbakanı Kont Betlen birlikte. (29.10.1930)