Mustafa Kemal Atatürk Çankaya civarında bir at gezintisinde. (11.11.1927)